• Kontakt os
  • find vej
  • send os en e-mail
  • følg os på facebook

Der er en lang række fordele ved at anvende Compsoil Biokompost:

Du kan tildele Compsoil Biokompost hvert år. Mængden af fosfor svarer ofte til er års planteproduktion. Typisk tildeles 9-10 ton biokompost/ha
Humusindholdet i Compsoil Biokompost svarer til en 1-årig halmnedmuldning
Prisen er billigere end handelsgødning
I komposten er der kun krav til N-udnyttelse af slam, og N-udnyttelseskravet for Biokomposten er derfor kun 15-16%
Compsoil biokompost indeholder en række mikronæringsstoffer
Minimal lugt pga. iltindholdet under komposteringsprocessen
Cirkulær anvendelse af en knap fosfor-ressource. Vi genanvender 100%
Compsoil biokompost må gerne lægges i markstak
Compsoil Biokompost skal ikke nedmuldes efter spredning – det betyder, at det uden problemer kan spredes på vintersæden om foråret. Du kan lade regnormene klare arbejdet og får en mere fleksibel udspredning på dine afgrøder.
Vi samarbejder med dygtige maskinstationer, der kan bruge sprøjtesporene, når de spreder komposten
Der er for 80-100 kr. gødningsværdi/ton i Compsoil Biokompost
læs cookie politik