• Kontakt os
  • find vej
  • send os en e-mail
  • følg os på facebook

Erfaring, kvalitet og dokumentation giver høj troværdighed

Compsoil modtager og omdanner biogødning (slam), have-/parkaffald, bioaske og husdyrgødning til en nærings- og humusrig gødning. Anlægget er placeret i 10.000 m2 bygninger på Trinderup Gods, hvor alt oplag og håndtering foregår under tag eller i lukkede containere, hvilket sikrer en høj renhed i processen.

Virksomheden er grundlagt i 2005 som et joint venture, men ændrede i 2013 virksomheds-form til et A/S - med nye kapitalstærke ejere.

CompSoil laver ca 40000 ton biokompost om året.

  • Vores produktionsapparat sikrer en homogen og ensartet blanding og en kontrolleret kompostering
  • Vi har mulighed for kontrolleret kompostering af B-slam i specialopbyggede containere, monteret med følere og temperaturmålere, der overvåges døgnet rundt.
  • Via vores kvalitetsprogram overvåger kvaliteten og indholdet i de råvarer, der modtages på anlægget, og vi justerer forholdet i blandingen derefter. Vi laver desuden løbende analyser af næringsstofferne i den færdige kompost.

 

Strikse regler gør det trygt at vælge Compsoil Biokompost

Dansk lovgivning på miljøområdet er én af de strengeste i verden og er din garanti for, at Biokompost overholder alle grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Compsoil analyserer løbende både råvarerne ind og den færdige kompost.

Reglerne findes i Affald-til-Jord bekendtgørelsen og Husdyrgødningbekendtgørelsen.

Hvert år laver vi en ny deklaration, som du kan hente her

læs cookie politik